Jeśli chcesz być częścią tego ambitnego planu, rozwijać z nami silną, polską markę, która codziennie gości na tysiącach stołów, a także swoją ścieżkę zawodową – napisz do nas!

Adres do przekazania aplikacji: kadry@jagr.com.pl

KOGO SZUKAMY ?

laborant >>

Jagr z Warlubia

PHU JAGR Sp. z o.o.

ul. Bąkowska 34
86-160 Warlubie

tel. +48 52 33 260 85
tel. +48 52 33 260 92
tel./fax +48 52 33 260 66
fax +48 52 33 260 28

e-mail: kontakt@jagr.com.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000405786
NIP: 8762457340
Kapitał zakładowy 45.050.000 zł